Reacties van klanten:

Het was een bijzondere ervaring, de paardencoaching. Paard Harm zo dichtbij, en wat hij wel of niet deed, was mooie feedback. Het meest bijgebleven is het beeld van Harm die er gewoon, en mooi, bij STAAT. Zonder sociaal gewenst gedrag, geplease, gedachtenkronkels. Maar wel: Intuïtief, hier-en-nu, toegeven aan zijn natuurlijke impuls. MJH

Verbaasd over mezelf dat ik geen greintje angst voel om met dat grote, sterke, prachtige paard in een ring te staan. <…>Ik ontdek het verschil tussen doelgericht handelen en overdreven relatiegericht te werk gaan waarin de zorg of het paard er wel zin in heeft me verhindert duidelijk te zijn over wat ik wil. Ik leer hoe ik het paard een duidelijke opdracht kan geven en ontdek dat ik doelgericht kan handelen en tegelijk het welzijn van het dier niet uit het oog hoef te verliezen. Ik realiseer me door deze ervaring dat ik me ook duidelijker op kan stellen bij mensen en dat dit niet hoeft te betekenen dat ik ze in het nauw drijf of bot ben. Ik ontdek dat ik het belangrijk vind dat mensen zich goed voelen in contact of in een samenwerking. BvA

Annelotte Verhaagen is een zeer betrokken en sensitieve coach die optimaal gebruik maakt van de spiegelende houding die de paarden laten zien t.a.v. de coachees. Ze bereikt opmerkelijke resultaten, o.m. door tijdens een sessie te beschrijven wat ze aan het paard ziet. Ik beveel haar van harte aan, in het bijzonder aan mensen die moeite hebben hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. AR