Een tweede belangrijke eigenschap van het paard is dat hij een kuddedier (een sociaal dier) is. In de paardenkudde heeft ieder individu zijn of haar plaats, en staat alles in dienst van het geheel. De leidende merrie wijst de weg naar eten en drinken, de hengst jaagt aanvallers weg en drijft het tempo op als er gevaar is. Verstoringen in de kudde worden direct en met zo min mogelijk inspanning opgelost.

Samenwerking en leiderschap

Deze natuurlijke eigenschappen maken dat het paard een expert is in non-verbale communicatie, samenwerking en leiderschap. Hij hoeft niet zijn best te doen om met aandacht in het hier en nu te leven, hij is er al. Wij mensen tobben over ervaringen uit het verleden of verwachtingen voor de toekomst, wij doen ons soms groter voor dan we zijn, of houden ons kleiner. In onze kudde (team, familie, organisatie, klas) spelen onuitgesproken zaken vaak een beslissende rol.